📣 Snabb leverans från Sverige

Integritetspolicy

Integritetspolicy

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den ansvariga personen.

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. Nedan informerar vi dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter i detta sammanhang är alla uppgifter som gör att du kan identifieras personligen.

1.2 Den person som ansvarar för databehandlingen på denna webbplats enligt den allmänna dataskyddsförordningen (DSGVO) är Lukas Ye & Jiawei Xu GbR, Am Hackenbruch, 107, 40231 Düsseldorf, Tyskland, tel.: 01738643419, e-post: uniheartde@gmail.com. Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den ansvariga personen). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom strängen "https://" och låssymbolen i webbläsarens rad.

2) Insamling av uppgifter när du besöker vår webbplats

När du enbart använder vår webbplats för informationsändamål, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

Vår besökta webbplats
Datum och tid vid tidpunkten för åtkomsten
Mängd data som skickats i bytes
Källa/referens från vilken du kom till sidan
Webbläsare som används
Operativsystem som används
Använd IP-adress (om tillämpligt: i anonymiserad form)

Behandlingen utförs i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna lämnas inte vidare och används inte på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand om det finns konkreta tecken på olaglig användning.

3) Hosting

Hosting hos Shopify
Vi använder Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland ("Shopify"), för att hysa och visa onlinebutiken på grundval av behandling för vår räkning. Alla uppgifter som samlas in på vår webbplats behandlas på Shopifys servrar. Som en del av Shopifys ovannämnda tjänster kan uppgifter också överföras till Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc eller Shopify (USA) Inc som en del av ytterligare behandling för vår räkning. Om uppgifter överförs till Shopify Inc. i Kanada garanteras lämplig nivå av dataskydd genom Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå. Mer information om Shopify's dataskydd finns på följande webbplats: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.
Ytterligare behandling på andra servrar än de ovannämnda Shopify-servrarna sker endast inom de ramar som meddelas nedan.

4) Cookies

För att göra besöket på vår webbplats mer attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Det är små textfiler som lagras på din terminal. En del av de cookies vi använder raderas när webbläsarsessionen är slut, dvs. när du stänger din webbläsare (s.k. sessionscookies). Andra cookies stannar kvar på din slutenhet och gör det möjligt att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss (så kallade permanenta cookies). Om cookies sätts upp samlar de in och bearbetar viss användarinformation, t.ex. webbläsar- och lokaliseringsdata samt IP-adressvärden i individuell omfattning. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tidsperiod, som kan variera beroende på cookien. Hur länge respektive cookie lagras kan du se i översikten över cookieinställningarna i din webbläsare.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att lagra inställningar (t.ex. för att komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter även behandlas av enskilda cookies som vi använder, sker behandlingen i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO antingen för att fullgöra avtalet, i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO vid samtycke eller i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO för att skydda våra legitima intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av sidobesöket.

Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och kan besluta individuellt om att acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera cookie-inställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Krom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

5) Kontakta

Personuppgifter samlas in när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Vilka uppgifter som samlas in om du använder ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för att kontakta dig och för den tekniska administrationen i samband med detta. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt legitima intresse av att svara på din förfrågan i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b i DSGVO. Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har behandlats. Detta är fallet när omständigheterna tyder på att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt och förutsatt att det inte finns några lagstadgade skyldigheter att behålla uppgifter som strider mot detta.

6) Behandling av uppgifter vid öppnandet av ett kundkonto och för avtalsbehandling.

I enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas om du lämnar dem till oss för att fullgöra ett avtal eller när du öppnar ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personens adress ovan. Vi lagrar och använder de uppgifter som du har lämnat för att kunna behandla avtalet. Efter avslutad behandling av avtalet eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att blockeras med hänsyn till skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder och raderas efter att dessa perioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi har reserverat oss för en lagligt tillåten fortsatt användning av uppgifterna.

7) Användning av kunduppgifter för direktreklam

7.1 Registrering till vårt nyhetsbrev via e-post

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden. De enda obligatoriska uppgifterna för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter och de kommer att användas för att vända sig till dig personligen. Vi använder det så kallade dubbla opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrevet. Detta innebär att vi endast skickar ett nyhetsbrev till dig när du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot nyhetsbrev. Vi skickar sedan ett bekräftelsebrev till dig där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet i framtiden genom att klicka på en lämplig länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi den IP-adress som din Internetleverantör (ISP) har angett samt datum och tid för registreringen för att senare kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du anmäler dig till nyhetsbrevet används uteslutande för att vi ska kunna rikta reklam till dig via nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personen som nämns i början. När du har avregistrerat dig raderas din e-postadress omedelbart från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till att dina uppgifter används vidare eller om vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter på ett sätt som går utöver detta, som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

7.2 Skicka nyhetsbrev via e-post till befintliga kunder

Om du har gett oss din e-postadress när du köper varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka dig e-posterbjudanden om liknande varor eller tjänster som du redan har köpt från vårt sortiment. I enlighet med § 7 (3) i den tyska lagen om illojal konkurrens (UWG) behöver vi inte inhämta ditt separata samtycke för detta. I detta avseende sker databehandlingen enbart på grundval av vårt legitima intresse av personlig direktreklam i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. Om du ursprungligen har motsatt dig användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka några e-postmeddelanden till dig. Du har rätt att när som helst och med verkan för framtiden motsätta dig användningen av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål genom att meddela den ansvariga person som anges i början. Detta kommer endast att medföra överföringskostnader för dig i enlighet med grundtaxorna. Efter att ha mottagit din invändning kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål att upphöra omedelbart.

7.3 Utskick av nyhetsbrev via Klaviyo

Våra nyhetsbrev skickas via den tekniska tjänsteleverantören "Klaviyo", 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA (http://www.klaviyo.com/), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter som du lämnade när du anmälde dig till nyhetsbrevet. Överföringen sker i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO och tjänar vårt legitima intresse av att använda ett effektivt, säkert och användarvänligt nyhetsbrevssystem för reklam. Observera att dina uppgifter vanligtvis överförs till en Klaviyo-server i USA och lagras där.

Klaviyo använder denna information för att skicka nyhetsbrevet för vår räkning. Klaviyo använder inte uppgifterna om mottagarna av våra nyhetsbrev för att skriva till dem eller för att vidarebefordra dem till tredje part.
För att skydda dina uppgifter i USA har vi ett databehandlingsavtal med Klaviyo där Klaviyo förbinder sig att skydda våra användares uppgifter, att behandla dem för vår räkning i enlighet med USA:s dataskyddsbestämmelser och i synnerhet att inte lämna dem vidare till tredje part.

Du kan se Klaviyos bestämmelser om dataskydd här: https://www.klaviyo.com/privacy.

7.4 Utskick av nyhetsbrev via Omnisend

Våra nyhetsbrev skickas via den tekniska tjänsteleverantören Omnisend (Soundest Ltd., Unit a3, Gateway Tower, 32 Western Gateway, London E16 1YL, United Kingdom), till vilken vi överlämnar de uppgifter som du lämnade när du anmälde dig till nyhetsbrevet. Överföringen sker i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO och tjänar vårt legitima intresse av att använda ett effektivt, säkert och användarvänligt nyhetsbrevssystem. De uppgifter du anger för att få nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress) lagras på Omnisends servrar i EU.

Omnisend använder denna information för att skicka och statistiskt utvärdera nyhetsbreven för vår räkning. För utvärderingen innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade webbfyrar eller spårningspixlar, som är bildfiler med en enda pixel som lagras på vår webbplats. Detta gör det möjligt att avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som eventuellt har klickats på. Dessutom registreras teknisk information (t.ex. tid för hämtning, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Uppgifterna samlas in uteslutande i pseudonymiserad form och kopplas inte till andra personuppgifter; direkt personlig hänvisning är utesluten. Dessa uppgifter används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev till mottagarnas intressen.Om du vill invända mot dataanalys för statistiska utvärderingar måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Omnisend kan dessutom använda dessa uppgifter i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av sitt eget legitima intresse för att utforma och optimera tjänsten utifrån behov samt för marknadsundersökningar, till exempel för att fastställa vilka länder mottagarna kommer ifrån. Omnisend använder dock inte uppgifterna om mottagarna av våra nyhetsbrev för att skriva till dem eller för att vidarebefordra dem till tredje part.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Omnisend, genom vilket vi ålägger Omnisend att skydda våra kunders uppgifter och att inte lämna dem vidare till tredje part.

Du kan läsa Omnisends sekretesspolicy här: https://www.omnisend.com/privacy

8) Databehandling för orderhantering

8.1 - Överföring av bildfiler för orderbehandling via uppladdningsfunktionen
På vår webbplats erbjuder vi kunderna möjlighet att beställa personlig anpassning av produkter genom att skicka in bildfiler via en uppladdningsfunktion. Det inlämnade bildmotivet används som mall för personalisering av den valda produkten.
Med hjälp av uppladdningsformuläret på webbplatsen kan kunden överföra en eller flera bildfiler från minnet på den använda slutenheten direkt till oss via automatiserad, krypterad dataöverföring. Vi registrerar, lagrar och använder sedan de överförda filerna uteslutande för att framställa den personliga produkten enligt definitionen i respektive tjänstebeskrivning på vår webbplats. Om de överförda bildfilerna överförs till särskilda tjänsteleverantörer för produktion och behandling av beställningen, informeras du uttryckligen om detta i följande punkter. Ingen ytterligare överföring kommer att äga rum. Om de överförda filerna eller de digitala motiven innehåller personuppgifter (i synnerhet bilder av identifierbara personer) kommer alla de behandlingar som nämns ovan att utföras uteslutande i syfte att behandla din onlinebeställning i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. När beställningen har behandlats slutgiltigt raderas de överförda bildfilerna automatiskt och helt och hållet.

8.2 För att behandla din beställning samarbetar vi med den eller de tjänsteleverantörer som anges nedan och som helt eller delvis stöder oss i genomförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter kommer att överföras till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

De personuppgifter som samlas in av oss kommer att överlämnas till det transportföretag som har fått i uppdrag att utföra leveransen som en del av avtalsbehandlingen, i den mån detta är nödvändigt för att leverera varorna. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till det kreditinstitut som fått uppdraget inom ramen för betalningsförfarandet, i den mån det är nödvändigt för betalningsförfarandet. Om betaltjänstleverantörer används informerar vi dig uttryckligen om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifter är artikel 6.1 b i DSGVO.

8.4 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)

- Apple Pay
Om du väljer betalningsmetoden "Apple Pay" från Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, sker betalningen via "Apple Pay"-funktionen på din terminal som drivs med iOS, watchOS eller macOS genom att ett betalkort som deponerats med "Apple Pay" debiteras. Apple Pay använder säkerhetsfunktioner som är integrerade i hård- och mjukvara på din enhet för att skydda dina transaktioner. För att frigöra en betalning måste du ange en kod som du tidigare har angett och verifiera den med hjälp av funktionen "Face ID" eller "Touch ID" på din terminal.
För betalningshantering kommer den information som du lämnar under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, att överföras till Apple i krypterad form. Apple krypterar sedan dessa uppgifter igen med en utvecklarspecifik nyckel innan uppgifterna överförs till betaltjänstleverantören för det betalkort som är lagrat i Apple Pay för att genomföra betalningen. Krypteringen säkerställer att endast den webbplats från vilken köpet gjordes kan få tillgång till betalningsuppgifterna. När betalningen har gjorts skickar Apple ditt kontonummer och en transaktionsspecifik, dynamisk säkerhetskod till källwebbplatsen för att bekräfta att betalningen har lyckats.
Om personuppgifter behandlas under de beskrivna överföringarna sker behandlingen uteslutande för betalningshantering i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO.
Apple sparar anonymiserade transaktionsuppgifter, inklusive ungefärligt belopp för köpet, ungefärligt datum och tid samt om transaktionen slutfördes framgångsrikt. Anonymisering eliminerar helt möjligheten till personliga referenser. Apple använder de anonymiserade uppgifterna för att förbättra Apple Pay och andra Apple-produkter och -tjänster.
När du använder Apple Pay på iPhone eller Apple Watch för att slutföra ett köp via Safari på Mac kommunicerar Macen och auktoriseringsenheten via en krypterad kanal på Apples servrar. Apple behandlar eller lagrar inte någon av dessa uppgifter i ett format som kan identifiera dig personligen. Du kan inaktivera möjligheten att använda Apple Pay på din Mac i inställningarna för din iPhone. Gå till "Plånbok och Apple Pay" och avmarkera "Tillåt betalningar på Mac".
Mer information om dataskydd med Apple Pay finns på följande Internetadress: https://support.apple.com/de-de/HT203027

- Google Pay
Om du väljer betalningsmetoden "Google Pay" från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), kommer betalningen att behandlas via applikationen "Google Pay" på din mobila enhet som kör minst Android 4.4 ("KitKat") och är utrustad med en NFC-funktion genom att ett betalkort som är deponerat hos Google Pay eller ett där verifierat betalsystem (t.ex. PayPal) laddas. För att en betalning via Google Pay på mer än 25 euro ska kunna göras krävs att din mobila slutenhet låses upp i förväg med hjälp av den verifieringsåtgärd som har ställts in (t.ex. ansiktsigenkänning, lösenord, fingeravtryck eller mönster).
I syfte att behandla betalningen kommer den information som du lämnar under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, att överföras till Google. Google överför sedan din betalningsinformation som lagras i Google Pay i form av ett unikt tilldelat transaktionsnummer till källwebbplatsen, vilket används för att verifiera att en betalning har gjorts. Transaktionsnumret innehåller ingen information om de verkliga betalningsuppgifterna för ditt betalningsmedel som du har deponerat med Google Pay, utan skapas och överförs som en giltig numerisk token för engångsbruk. För alla transaktioner via Google Pay fungerar Google endast som en mellanhand för att behandla betalningen. Transaktionen genomförs uteslutande i förhållandet mellan användaren och källwebbplatsen genom debitering av det betalningsmedel som deponerats med Google Pay.
I den mån personuppgifter behandlas under de beskrivna överföringarna sker behandlingen uteslutande för betalningshantering i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO.
Google förbehåller sig rätten att samla in, lagra och utvärdera viss transaktionsspecifik information för varje transaktion som görs via Google Pay. Detta inkluderar datum, tid och belopp för transaktionen, handlarnas plats och beskrivning, en beskrivning av de köpta varorna eller tjänsterna som tillhandahålls av handlaren, foton som du har bifogat till transaktionen, namn och e-postadresser för säljaren och köparen eller avsändaren och mottagaren, det använda betalningssättet, din beskrivning av orsaken till transaktionen och, i förekommande fall, erbjudandet som är kopplat till transaktionen.
Enligt Google sker denna behandling uteslutande i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av det legitima intresset av korrekt fakturering, kontroll av transaktionsuppgifter samt optimering och funktionellt underhåll av Google Pay-tjänsten.
Google förbehåller sig också rätten att sammanföra de behandlade transaktionsuppgifterna med annan information som samlas in och lagras av Google när du använder andra Google-tjänster.
Användningsvillkoren för Google Pay finns här:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Mer information om dataskydd med Google Pay finns på följande internetadress:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
- Klarna
Om du väljer en betalningstjänst från Klarna kommer betalningen att behandlas via Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad "Klarna"). För att möjliggöra betalningen kommer dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, kön, e-postadress, telefonnummer och IP-adress) samt uppgifter om beställningen (t.ex. fakturabelopp, artikel, leveranstyp) att överföras till Klarna i syfte att kontrollera din identitet och kreditvärdighet, under förutsättning att du uttryckligen har samtyckt till detta i enlighet med artikel 6.1.a i DSGVO under beställningsprocessen. Här kan du ta reda på vilka kreditupplysningsföretag dina uppgifter kan skickas vidare till:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärdena ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. Klarna använder den information som erhålls om den statistiska sannolikheten för betalningsinställelse för ett vägt beslut om upprättande, genomförande eller avslutande av avtalsförhållandet.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till Klarna. Klarna kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att genomföra betalningar i enlighet med avtalet.
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och enligt vad som anges i Klarnas dataskyddspolicy för registrerade personer i Tyskland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.
eller för registrerade personer som är baserade i Österrike https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
hanteras.
- Paypal
När du betalar via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal, överför vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad "PayPal") som en del av betalningsförfarandet. Överföringen sker i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO och endast i den mån som det är nödvändigt för betalningsbehandlingen.
För betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om de erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal, förbehåller sig PayPal rätten att göra en kreditupplysning. I detta syfte kan dina betalningsuppgifter lämnas vidare till kreditupplysningsföretag i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av PayPals berättigade intresse av att fastställa din betalningsförmåga. PayPal använder resultatet av kreditprövningen i form av den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för att besluta om tillhandahållandet av respektive betalningsmetod. Kreditvärdighetsinformationen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärdena ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. För mer information om dataskyddslagstiftningen, inklusive information om de kreditupplysningsföretag som används, se PayPals dataskyddsdeklaration: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för den avtalsenliga behandlingen av betalningar.
- Shopify Betalningar
Vi använder betaltjänstleverantören "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänstleverantören Shopify Payments utförs betalningen av den tekniska tjänsteleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter du lämnat under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning (namn, adress, kontonummer, bankkod, kreditkortsnummer om tillämpligt, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningar med Stripe Payments Europe Ltd. och endast i den utsträckning som krävs för detta ändamål. Du kan hitta mer information om Shopify Payments dataskydd på följande Internetadress: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Du kan hitta information om dataskydd om Stripe Payments Europe Ltd. här: https://stripe.com/de/privacy

- SOFORT
Om du väljer betalningsmetoden "SOFORT" kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (nedan kallad "SOFORT"), till vilken vi kommer att vidarebefordra den information som du har lämnat under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. Sofort GmbH är en del av Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören SOFORT och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål. Du kan få mer information om SOFORTs dataskyddspolicy på följande Internetadress: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

9) Kontakta påminnelsen om bedömning

Betygspåminnelse av Loox
Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO, kommer vi att överföra din e-postadress och andra tidigare insamlade kunduppgifter till bedömningsverktyget Loox, en tjänst som tillhör Loox Online Ltd, Rehov Har Sinai 2, 6581602 Tel Aviv-Yafo, Israel ("Loox"), för att skicka dig en påminnelse om ditt betyg via e-post. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till betygsplattformen.
När det gäller överföringen av uppgifter till Loox i Israel garanteras en adekvat nivå av dataskydd genom Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå.
Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Loox, genom vilket vi ålägger Loox att skydda våra kunders uppgifter och att inte lämna dem vidare till tredje part. Avtalet kan läsas här: https://loox.io/legal/data_processing_addendum.pdf
Mer information om Loox dataskydd finns på https://loox.io/legal/privacy_policy_merchants.pdf.

10) Marknadsföring på nätet

10.1 Facebook Pixel för att skapa anpassade målgrupper med utökad datamatchning (med verktyg för samtycke till cookies)
I vårt online-erbjudande används den så kallade "Facebook Pixel" från det sociala nätverket Facebook i form av utökad datamatchning, som drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Facebook").
När en användare klickar på en annons som spelas på Facebook och som vi har placerat ut, läggs ett tillägg till URL:en på vår länkade sida med hjälp av Facebook Pixel på grundval av användarens uttryckliga samtycke. Efter vidarebefordran skrivs denna URL-parameter in i användarens webbläsare via en cookie som vår länkade sida själv sätter in. Dessutom samlar den här cookien in specifika kunduppgifter, t.ex. e-postadress, som vi samlar in på vår webbplats som är kopplad till Facebook-annonsen under transaktioner som köp, kontologin eller registrering (utökad datamatchning). Cookien läses sedan av Facebook Pixel och gör det möjligt att överföra data, inklusive specifika kunduppgifter, till Facebook.
Med hjälp av Facebook-pixeln med utökad datamatchning kan Facebook å ena sidan exakt fastställa besökarna på vårt onlineutbud som målgrupp för visning av annonser (s.k. Facebook-annonser). Därför använder vi Facebook-pixeln med avancerad datamatchning för att visa Facebook-annonser som vi har placerat endast för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som bestäms på grundval av de besökta webbplatserna), som vi överför till Facebook (s.k. "Custom Audiences"). Med hjälp av Facebook-pixeln med avancerad datamatchning vill vi också se till att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte har en trakasserande effekt. Detta gör det möjligt för oss att ytterligare utvärdera Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att spåra om användarna omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad konvertering). Jämfört med standardvarianten av Facebook Pixel hjälper den utökade datamatchningsfunktionen oss att bättre mäta effektiviteten av våra reklamkampanjer genom att fånga fler tillskrivna konverteringar.
Alla överförda uppgifter lagras och behandlas av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks policy för användning av uppgifter (https://www.facebook.com/about/privacy/). Uppgifterna kan göra det möjligt för Facebook och dess partner att visa annonser på och utanför Facebook.
Dessa behandlingar kommer endast att utföras om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO.
Samtycke till användningen av Facebook Pixel kan endast ges av användare som är äldre än 16 år. Om du är yngre ber vi dig att be dina vårdnadshavare om tillstånd.

Den information som genereras av Facebook överförs vanligtvis till en Facebook-server och lagras där; detta kan också innebära överföring till Facebook Inc.:s servrar i USA. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse tar du bort krysset bredvid inställningen för "Facebook Pixel" i "Cookie Consent Tool" som är integrerat på webbplatsen.

10.2 Användning av Google Ads konverteringsspårning

På denna webbplats används onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" och, inom ramen för Google Ads, konverteringsspårning av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi använder Google Ads för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser med hjälp av annonseringsmedier (så kallade Google Adwords). Vi kan avgöra hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är i förhållande till uppgifterna om reklamkampanjerna. Vårt mål är att visa dig reklam som är av intresse för dig, att göra vår webbplats mer intressant för dig och att få en rättvis beräkning av reklamkostnaderna.

Kakan för konverteringsspårning sätts när en användare klickar på en annons från Google. Cookies är små textfiler som lagras på din slutenhet. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på webbplatsen och cookien ännu inte har löpt ut kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Cookies kan därför inte spåras på Google Ads-klienters webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för Google Ads-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De kommer dock inte att få någon information som identifierar användarna personligen.

Mer information om den behandling som utlöses av Google Ads Conversion Tracking och Googles hantering av uppgifter från webbplatser finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Om du inte vill delta i spårningen kan du blockera denna användning genom att inaktivera Googles cookie för konverteringsspårning via din webbläsare under nyckelordet "Användarinställningar". Du kommer då inte att ingå i statistiken för spårning av konvertering. Vi använder Google Ads på grund av vårt legitima intresse av riktad reklam enligt artikel 6.1 f i DSGVO. Användningen av Google Ads kan också leda till att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA.

Du kan få mer information om Googles dataskyddspolicy på följande Internetadress: https://www.google.de/policies/privacy/

Du kan permanent motsätta dig att Google Ads konverteringsspårning sätter kakor genom att ladda ner och installera Googles webbläsarplugin som finns på följande länk:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Observera att vissa funktioner på denna webbplats kanske inte är tillgängliga eller endast är tillgängliga i begränsad utsträckning om du har avaktiverat användningen av cookies.

I den mån det är lagligt nödvändigt har vi inhämtat ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO för behandlingen av dina uppgifter enligt ovan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen eller följ alternativt det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

11) Retargeting/ Remarketing/ Hänvisningsreklam

Microsofts reklam
På denna webbplats används konverteringsspårningstekniken "Microsoft Advertising" från Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft sätter en cookie på din dator om du har besökt vår webbplats via en Microsoft Adveristing-annons. Cookies är små textfiler som lagras på din terminal. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 180 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på webbplatsen och cookien ännu inte har löpt ut kan Microsoft och vi se att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan (konverteringssidan).
Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik, dvs. för att registrera hur många användare som når en konverteringssida efter att ha klickat på en annons. Detta visar det totala antalet användare som klickade på vår annons och omdirigerades till en sida som är märkt med en konverteringsspårningstagg. Vi får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen.
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa ut information om den slutenhet som används, utförs endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. Utan detta samtycke kommer Microsoft Advertising inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i verktyget "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.
Du kan få mer information om Microsofts dataskyddspolicy på följande Internetadress: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Microsoft Advertising Universal Event Tracking
På denna webbplats används Universal Event Tracking av konverteringsspårningstekniken "Microsoft Advertising" från Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
För användning av universell händelsespårning lagras en tagg på varje sida på vår webbplats som interagerar med den konverteringscookie som Microsoft har ställt in. Denna interaktion gör det möjligt att spåra användarens beteende på vår webbplats och skickar den insamlade informationen till Microsoft. Syftet med detta är att vissa fördefinierade mål, t.ex. köp eller leads, kan registreras och utvärderas statistiskt för att göra målinriktningen och innehållet i våra erbjudanden mer intresseorienterade. Taggarna tjänar inte till att identifiera användarna personligen vid något tillfälle.
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av cookies för att läsa information om den använda slutenheten, utförs endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. Utan detta samtycke kommer Microsoft Advertising inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i verktyget "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.
Du kan få mer information om Microsoft Advertising:s bestämmelser om dataskydd på följande Internetadress: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Google Ads Remarketing
Vår webbplats använder funktionen Google Ads Remarketing för att annonsera denna webbplats i Googles sökresultat och på webbplatser från tredje part. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). För detta ändamål sätter Google en cookie i webbläsaren på din terminal som automatiskt möjliggör intressebaserad reklam med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och på grundval av de sidor du besöker. Behandlingen grundar sig på vårt legitima intresse av optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO.
Ytterligare databehandling sker endast om du har samtyckt till att Google kopplar din webbläsarhistorik på internet och i appar till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa de annonser du ser på webben. Om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats kommer Google i detta fall att använda dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för återmarknadsföring mellan olika enheter. För detta ändamål kommer dina personuppgifter att tillfälligt kopplas samman av Google med Google Analytics-data för att bilda målgrupper. Användningen av Google Ads Remarketing kan också innebära att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA.
Mer information om den behandling som utlöses av Google Ads Remarketing och om Googles hantering av uppgifter från webbplatser finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Du kan permanent motsätta dig att Google Ads Remarketing sätter kakor genom att ladda ner och installera Googles webbläsartillägg som finns på följande länk:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Mer information och sekretesspolicy om reklam och Google finns här:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi inhämtat ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen eller följ alternativt det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

Pinterest retargeting-pixel
En pixel (Pinterest-tagg) från Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest") är integrerad på den här webbplatsen. Med hjälp av pixeln kan information om webbplatsbesökarnas surfbeteende samlas in, lagras och analyseras i pseudonymiserad form. I den mån personuppgifter också behandlas sker detta på grundval av vårt legitima intresse av att visa personaliserad reklam i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. Informationen kan tilldelas användarens person med hjälp av ytterligare information som Pinterest har lagrat om användaren, t.ex. på grund av att användaren har ett konto på det sociala nätverket Pinterest. Pinterest använder en algoritm för att analysera surfbeteendet och kan sedan visa riktade produktrekommendationer som personliga reklambanners på användarens Pinterest-konto. Pinterest kan också kombinera den information som samlas in via pixeln med annan information som Pinterest har samlat in via andra webbplatser och/eller i samband med användningen av det sociala nätverket "Pinterest", och på så sätt skapa pseudonymiserade användningsprofiler. Den insamlade informationen kan dock inte i något fall användas för att personligen identifiera besökare på denna webbplats.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi inhämtat ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att avaktivera pixelsökningen i "Cookie Consent Tool" som är integrerat på den här webbplatsen.
I förekommande fall kan uppgifter som samlas in via pixeln överföras till servrar hos Pinterest Inc. i USA. Du hittar mer information om dataskydd hos Pinterest Europe Limited här: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Spårning av konvertering med Pinterest-taggar
Den här webbplatsen använder konverteringsspårningstekniken "Pinterest Tag" från Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest").
Om du har nått vår webbplats från en pin på Pinterest ställer vi in en cookie på din dator som interagerar med en likaså implementerad "tagg" i form av en JavaScript-kod från Pinterest. Cookies är små textfiler som lagras på din slutenhet. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 180 dagar och används inte för personlig identifiering.
Om användaren omdirigeras från en pin på Pinterest till sidor på den här webbplatsen och cookien ännu inte har löpt ut, registrerar taggen vissa användaråtgärder som vi har definierat på förhand och kan spåra dessa (t.ex. genomförda transaktioner, leads, sökfrågor på webbplatsen, anrop till produktsidor). När en sådan åtgärd utförs skickar din webbläsare en HTTP-förfrågan från kakan till Pinterest-servern via Pinterest-tagget, med vilken viss information om åtgärden (inklusive åtgärdstyp, tid, webbläsartyp för slutenheten) överförs.
Genom denna överföring kan Pinterest skapa statistik om användningsbeteendet på vår webbplats efter att ha vidarebefordrat en Pinterest-pin, vilket hjälper oss att optimera vårt erbjudande.
Om personliga användaruppgifter behandlas i processen sker detta i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av statistisk utvärdering av produktannonsernas framgång på Pinterest och användarnas köpbeteende, vilket tjänar till att optimera vårt onlineerbjudande.
Vi får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen.
Om du inte vill delta i spårningen kan du motsätta dig detta genom att avaktivera spårningscookien för Pinterest-taggar och konverteringsspårning via din webbläsare under användarinställningar. Du kommer då inte att ingå i statistiken för spårning av konvertering. Alternativt kan du använda avaktiveringssidan för EU-konsumenter http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.
kontrollera om Microsofts reklamcookies finns i din webbläsare och avaktivera dem.
Du kan hitta mer information om Pinterests sekretesspolicy på följande internetadress: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi inhämtat ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

12) Verktyg och diverse

Verktyg för samtycke till cookies baserat på Usercentrics-teknik

Denna webbplats använder ett verktyg för samtycke till cookies med teknik från Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München (nedan kallat Usercentrics) för att få ett effektivt användarsamtycke för cookies och cookie-baserade tillämpningar som kräver samtycke.

Genom att integrera en motsvarande JavaScript-kod visas en banner för användarna när de går in på sidan där de kan ge sitt samtycke till vissa cookies och/eller cookie-baserade tillämpningar genom att kryssa i den lämpliga rutan. Verktyget blockerar inställningen av alla cookies som kräver samtycke tills användaren ger sitt samtycke genom att kryssa i motsvarande ruta. Detta säkerställer att sådana cookies endast sätts på användarens slutenhet om samtycke har givits.

För att verktyget för samtycke till cookies tydligt ska kunna tilldela sidvisningar till enskilda användare och för att individuellt registrera, logga och lagra de samtyckesinställningar som användaren gjort under en session, samlas viss användarinformation (inklusive IP-adress) in av verktyget för samtycke till cookies när vår webbplats anropas, överförs till Usercentrics servrar och lagras där.

Denna databehandling utförs i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av en rättssäker, användarspecifik och användarvänlig samtyckeshantering för cookies och därmed en rättssäker utformning av vår webbplats.

Ytterligare rättslig grund för den beskrivna databehandlingen är dessutom artikel 6.1 c i DSGVO. I egenskap av ansvarig part har vi en rättslig skyldighet att göra användningen av tekniskt onödiga cookies beroende av användarens samtycke.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Usercentrics, genom vilket vi ålägger Usercentrics att skydda uppgifterna om besökarna på vår webbplats och att inte vidarebefordra dem till tredje part.

För ytterligare information om Usercentrics användning av uppgifter hänvisas till Usercentrics dataskyddsdeklaration på https://usercentrics.com/privacy-policy/.

13) Den registrerades rättigheter

13.1 Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig följande rättigheter (rätt till information och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige när det gäller behandlingen av dina personuppgifter, varvid det hänvisas till den angivna rättsliga grunden för respektive utövningsvillkor:

Rätt till information enligt artikel 15 i GDPR;
Rätt till rättelse enligt artikel 16 i GDPR;
Rätt till radering enligt artikel 17 i GDPR;
Rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel 18 i GDPR;
Rätt till information enligt artikel 19 i GDPR;
Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR;
Rätt att återkalla samtycke enligt artikel 7.3 i GDPR;
Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med artikel 77 i GDPR.

13.2 RÄTT TILL INVÄNDNINGAR

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING PÅ GRUNDVAL AV VÅRT ÖVERORDNADE LEGITIMA INTRESSE HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN PÅ GRUNDVAL AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA I FRÅGA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN ATT FORTSÄTTA BEHANDLINGEN OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER I SYFTE ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DU KAN UTÖVA DIN RÄTT TILL INVÄNDNINGAR ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED ATT BEHANDLA UPPGIFTERNA I FRÅGA FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING.

14) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Lagringstiden för personuppgifter bestäms av respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och - om det är relevant - dessutom av respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. lagringsperioder enligt handels- och skattelagstiftning).

Vid behandling av personuppgifter på grundval av uttryckligt samtycke enligt artikel 6.1 a i DSGVO lagras dessa uppgifter tills den registrerade återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller kvasirättsliga skyldigheter på grundval av artikel 6.1 b i DSGVO, kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter utgången av lagringsperioderna, förutsatt att de inte längre behövs för att uppfylla avtalet eller för att inleda avtalet och/eller att det inte finns något berättigat intresse från vår sida att fortsätta lagra dem.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO ska sådana uppgifter lagras tills den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar enligt artikel 21.1 i DSGVO, såvida vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO ska sådana uppgifter lagras tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt artikel 21.2 i DSGVO.

Om inget annat anges i den övriga informationen i denna förklaring om specifika behandlingssituationer kommer lagrade personuppgifter annars att raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades på annat sätt.